Rakennustekniset 3D-animaatiot

 

Näitä animaatiokuvia ei saa ladata eikä käyttää ilman oikeudenhaltijoiden lupaa.

Kuvat ovat projektin aikana tehtyjä hahmotelmia, eivätkä välttämättä vastaa lopullisia suunnitelmia.

 

Qwertyhead Films tarjoaa konsultointipalveluita liittyen Tekla Structures -tietomallien vientiin animointi- ja visualisointiohjelmiin.

Olen ollut mallintamassa Redi-kauppakeskusta suunnittelutyön alusta saakka. Omalta osaltani projekti on kestänyt noin viisi vuotta Tekla Structures -ohjelmaa käyttäen.

Olen tehnyt lukuisia animaatioita Tekla-tietomalleista Teklan ulkopuolisilla animaatio- ja visualisointiohjelmilla.

Kuulun harvoihin toimijoihin, jotka pystyvät viemään Tekla-tietomallit onnistuneesti visualisointiohjelmiin, tavalla joka mahdollistaa mallin vapaan hallinnan Teklan ulkopuolisissa ohjelmissa myös viennin jälkeen.

Kauppakeskus REDI